Universitatea din Oradea
str. Universității nr. 1
Oradea, Romania


     Prima pagină  |  Articole  |  Cărți  |  Cursuri  |  Bibliografii recomandate


Liviu Moldovan
conf. dr.

Departamentul de Electronică și
Telecomunicații

tel: 0259.408-254
Indrumator la Nano si micro tehnologii pentru electronica link
Indrumator la Microunde link
Criogenie (pentru masterat) link
Nanotehnologii (IET, SIA an I) link
Electrochimie (SIA an I) link